Strzałków


woj. łódzkie

pow. Radomsko

gmina Radomsko

Dane ogólne:

  • położenie: 19o29'26" E; 51o2'56" N
  • powierzchnia: 807,03 ha
  • ludno¶ć: ok. 1800 os.
  • sołtys: Zbigniew Hoffman

Pomniki przyrody:

  • 4 klony srebrzyste
  • 5 modrzewi europejskich
  • jesion wyniosły
  • dwie lipy drobnolistne

¬ródło: "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radomsko" 1999r


Copyright © 2014 Strzałków
strzalkow@interia.eu